header-photo

ORMAN EMVALİ (DİKİLİ AĞAÇ VE TOMRUK) İŞARETLEME VE TAKİP SİSTEMİ:

Barkodlu Etiketleme Sistemi, bilgisayar yardımı ile, ormanda kaçak kesimi önlemede, canlı ağaç ve kesilmiş tomruk envanteri tutmada, ve tomruğu ormanda kesildikten itibaren kereste fabrikasında kesilerek kereste veya yonga haline gelene dek, her adımda takip imkanı sunmaktadır. Amerika ve Avrupa’da ormancılar tarafından son 35 - 40 yıldır aktif olarak kullanılmaktadır.

1) EKİPMAN LİSTESİ:
1.1) BARKODLU ÖZEL PLASTİK ETİKETLER:
Tomruk ve Ağaç İşaretleme Etiketleri müşterilerimizin ihtiyaçları ve çalışma ortamları gözönüne alınarak dizayn edilmiştir.Etiketlerin yazıları ve barkodları, en kötü hava şartlarına ve mekanik zararlara karşı, uzun zaman geçse bile etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır.Etiketlerimiz, kalıcı ve güvenilir üretim kriterlerine gore imal edilmektedir.

Lazer Yazım teknolojisinin, klasik baskı tekniğine gore üstünlüğü, yazı metni, görsel unsurlar, ve müşteri taleplerine gore şekillenen sınırsız konfigürasyon imkanı sunmasıdır. Standart bilgilerden başka, lazer tarayıcılar tarafından okunan barkodlar basılabilmekte, ve böylece bütün müşteri bilgileri tek seferde girilebilmektedir.

ULUÇINAR’ın tomruk ve canlı ağaç işaretleme etiketleri mükemmel ve eşsiz bir teknoloji ile imal edilirler.Bu özel plastik etiketlerin bir yüzünde (müşterinin talebine göre) yazılar ve barkodlar olur, diğer yüzünde ise tomruğun kesilmiş tarafına yüzüne vurulunca ağaca hemen giren tırnaklar vardır. Bir kez uygulanınca, mekanik hasarlara ve dış etkilere karşı mukavimdir, ve yerinden çok zor çıkar.

1.2) ETİKET TUTUCU: BARKOD ŞARJÖRÜ
40 aded etiketi içeren şarjördeki etiketler, Ağaç İşaretleme Çekici yardımı ile her seferinde tek etiket almak üzere, dışarı çekilir. Otomatik Etiket Tutucu’nun iç kısmı, kullanıcının en kolay şekilde etiketleri alabilmesini sağlamak üzere yaylı – etiket itici bir sistemle donatılmıştır. Bu yaylı sistem aynı zamanda kullanıcının tek eli ile etiket şarjörünü hazneye yerleştirebilmesini sağlar.

1.3) İŞARETLEME ÇEKİCİ: BARKOD ÇEKİCİ
Uluçınar Firması tarafından üretilen bütün işaretleme etiketlerine uygun evrensel çekiçler sunuyoruz. Çekicin bir tarafı etiketlemeye uygun olup, diğer kafasına ise firmaların veya kurumların kabartma logoları,soğuk damga şeklinde yerleştirilebilmektedir.

1.4) EL TERMİNALLERİ: Terminal, OGM very sistemi ile on-line olarak çalışmaktadır.Terminal çalışılacak bölme ve yapılacak işleme gore bir kez ayarlandıktan sonar etiketteki barkod, lazer okuyucu ile okutularak her dikili ağaç veya tomruk için kayıt açılır ve çap, uzunluk, cins gibi veriler dijital olarak girilir. Mevcutta kullanılan kağıt ve very girişi zorlukları ortadan kalkar. Terminal kolay ve anlaşılır kullanım için optimize edilmiştir.

2) TEMEL İŞLEYİŞ:
2.1) ETİKETİN ÇAKILMASI:
Etiket Tutucu’dan çekiç vasıtası ile alınan etiket, ağaç veya tomruğun başına gelinerek uygun yere çakılır (tomruğun kesilmiş kalın ucuna, ve dikili ağacın ise açılmış aynasına).

2.2) ETİKETİN EL TERMİNALİ VASITASI İLE OKUTULMASI:
Çakılan etiketler okutulmadan evvel, el terminalinde gerekli düzenlemeler yapılır. Bunlar, işletme, şeflik, seri, bölme, ve memur kodu, gibi standart bilgilerin girilerek, işlenmesidir. Bu ayarlamalar yapıldıktan sonra, okutma işlemine geçilir. Emval bilgi giriş formu el terminali ekranında açılır.

2.3) OKUTULAN ETİKET İÇİN KAYIT FORMU AÇILMASI:
Açılan bilgi formu üzerinde terminal etikete gösterilerek barkod üzerinde etiket okutulur. Böylece, o tomruk (veya dikili ağaç) o etiket numarası ile anılmağa başlanır.

2.4) AÇILAN FORMA BİLGİLERİN GİRİLMESİ:
Etiket numarası almış form üzerinde ağaç numarası bölümü tıklanarak ağaç barkod numarası okutulur veya elle girilir. Tomruk veya ağaç bilgileri çap (ortadan çapraz ölçülen kuturlar), boy, cins, ve sınıf bilgileri de elle girilir. Çap ve boy girildiğinde, hacim, boy (NB, KB, … ), ve kutur (İK, KK) sınıfları ekrana otomatik olarak yansır. O tomruk veya ağaç ile ilgili tüm bilgilerin girilmesi tamamlandığında, ekranda ‘kayıt’ butonu belirir.

2.5) BİLGİLERİN KAYIT EDİLMESİ:
Bilgi girişi tamamlandıktan sonra, ekranda beliren kayıt butonuna basılarak kayıt işlemi gerçekleştirilir, ve yeni boş bir kayıt formu açılır.

2.6) BİLGİLERİN KONTROL EDİLMESİ VE DÜZELTİLMESİ:
Bilgilerin ORBİS’e aktarılmasından evvel, bilgileri yeniden kontrol etmek ve değişikliği mümkündür. Böyle bir durum hasıl olduğunda, el terminali üzerinde tomruk numarası girilerek veya barkod okutularak ilgili ürün ekrana çağrılır ve gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar kaydedilir.

2.7) UYGUN İLETİŞİM NOKTASINDA TUTULAN KAYITLARIN ORBİS’E AKTARILMASI:
Terminale yapılan kayıtlar uygun internet ortamında (kablolu internet, wi-fi, veya GSM interneti vasıtası ile) otomatik olarak ORBİS’e aktarılır.

2.8) ÜRÜN LİSTESİ OLUŞTURMAK:
El Terminali, Tablet, veya ORBİS’e bağlı bilgisayarlarda barkod numaraları ile nakliye, depo kabul, istif, kontrol vs. amaçlı listelerin oluşturulabilir, ve bu listelerin muhteviyatları, sahada el terminalleri yardımı ile barkod okutularak kontrol edilebilir. İstenirse yenileri oluşturulabilir.

2.9) ETİKETİN KAYIP VE HASAR GÖRMESİ DURUMU:
Etiketler sıra numarası takip etmekle birlikte, kayıpların sıra numarasına göre yapılması mecburi değildir. Uygulama sırasında kaybolan veya hasar gören etiketler iptal edilerek sistem dışı bırakılır. Yerine, takibedenbarkodlu etiket kullanılır. Sisteme girildikten sonra düşmesi halinde ise, gerekli onay düzeni içinde, yerine yenisi çakılarak, eskisi iptal edilir.

3) SAHA UYGULAMALARI:
3.1) DİKİLİ DAMGA UYGULAMASI:
3.1.1) Orman Mühendisi tarafından kesim için damgalanması uygun görülen ağaçta ayna açma, damga, numaralama, işaretleme, ve barkodlu plastik etiket çakma işlemi aynı anda yapılabilir.

3.1.2) Çakılan etiket, el terminali veya tablet yardımı ile barkodu okutularak, yukarıda belirtildiği şekilde bilgi girişleri yapılarak kaydedilir, ve oluşan dikili damga listesi ORBİS Sistemine aktarılarak işlem tamamlanır.

3.1.3) Dikili ürünlerin satışları, barkod sistemine dayanarak listelenerek düzenlenebilir.

3.2) TOMRUKLAMA UYGULAMASI:
3.2.1) Damgalı ağaç kesildikten sonra, tomruklama aşamasında tomruğu işaretleyen ve damgalayan görevli tarafından tomruğun işaretlenen tarafına barkodlu etiket uygulaması yapılır.

3.2.2) Tomruk bilgileri doğrudan tomruklama işinde görevli personel tarafından, başka bir listeye ihtiyaç duyulmadan ikinci madde’de belirtildiği şekilde ağaç numarasını da içerecek şekilde kaydedilir.

3.2.3) Yukarıda açıklandığı şekilde, oluşan listeler ORBİS Sistemine aktarılarak işlem tamamlanır.

3.2.4)Tomruklamadan sonraki sürütme, nakliye, depo kabulü, istif, satışa arz, vesair işlemler tamamen bu kayıtlar üzerinden listelenerek ve kontrol edilerek gerçekleştirilir.

4) SİSTEMİN AVANTAJLARI:
4.1) İŞGÜCÜ TASARRUFU:
Sisteme veri girişi, ormanda ürünün başında tek seferde yapıldığı için başka noktalarda yapılmakta olan vesair işleri azaltacaktır.

4.2) ZAMAN TASARRUFU:
Sisteme veri girişi, ormanda ürün başında tek seferde yapıldığı ve gerekli denetimler kontrol noktalarında barkod sistemi ile icra edildiği için işlemler hızlanacak ve böylece zaman tasarrufu sağlanacaktır.

4.3) BİLGİ GİRİŞ HIZI VE HASSASİYETİ:
4.3.1) VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI:
İnsan hatalarının ve kötü niyetli yaklaşımların önlenmesi.

4.3.2) MERKEZİ KONTROL TAKİP VE DEĞERLENDİRME AVANTAJI:
Yönetim Birimlerinin, veriye hızlı ulaşımının sağladığı kontrol, takip, ve değerlendirme avantajlarını kullanması

4.3.3) TEKRARLANAN HATALARIN ÖNLENMESİ:
Bilgi girişi en başta ve tek seferde yapıldığı için, değişik noktalarda yapılan kontrollerde ortaya çıkabilecek hataların giderilmesi

4.4) KAÇAK VE KAYIPLARIN ÖNLENMESİ:
4.4.1)Barkodlu etiket çakılmış ve sisteme girilmiş olan ağacın veya tomruğun takibi ve sorgulaması her aşamada yapılabileceği için, kaçak ve kayıplar minimuma indirilmiş olacaktır.

4.4.2) Yol kontrollerinde barkod etiketsiz tomruk tespit edilmesi durumunda gerekli uyarıların verilmesini sağlayacaktır.

4.4.3) Barkod okutularak yapılan kontrollerde kötü niyetli barkod tespit edilirse, bu durumda barkod okutulduğunda karşılığı olmayacağı için, kaçak kesim engellenecektir.

4.4.4)Sisteme girilen ürün zimmetli olacağı için, kayıp ve kaçak daha az olacaktır.

4.4.5) Barkodlu etiket uygulaması, mevcut damga, tespit, ve işaretleme uygulaması ile aynı yetkilendirme ve görevlendirme dahilinde olacaktır. Aynı zimmet kuralları barkodlu etiket sistemi için de geçerlidir.